Inbjudan till SM

”Stövar SM för Harhundar”

Till lokalklubbar/tävlande/funktionärer och intresserade i Svenska Stövarklubben.

Inbjudan till ”Stövar SM för Harhundar 2022”

Jämtland/Härjedalens Stövarklubb har nöjet att inbjuda till ”Stövar SM för Harhundar 2022”.

Anmäld hund skall vara uttagen att representera klubb/distrikt från Distriktsmästerskap 2022.

Hunden skall ha godkänt RR för att deltaga.

Program

Onsdag 2022-10-26

1500-1700    Ankomst och incheckning på Strömsunds Camping.

                      Lättare middag

1800              Öppnande av ” Stövar SM för Harhundar” sker i Folkets hus med presentation av deltagande hundar, funktionärer och provmarker. Fotografering av hundar efter presentationen.

1930              Lottning av provmarker inför dag 1 och dag 2. Hundägare och domare avtalar tid för avresa till provmarkerna mm. Samvaro.

Ca 2000         Genomgång med domare efter lottningen.

Torsdag 2022-10-27

0530 -0645   Frukost och matsäck ordnas av hundägare och domare själva i sina stugor.

0645              Samling och upprop för avfärd till provrutorna.

0800-1500    SM-tävling.

1500-1630    Soppa i anslutning till samlingssalen på campingen.

1630              Kollegium. Genomgång dag 2.

1830              Avfärd till Hotell Nordica till fots eller med bil.

Mingel.

1900              SM-middag

Fredag 2022-10-28

0530-0700    Frukost och matsäck ordnas av hundägare och domare själva.

0645              Samling och upprop för avfärd till provrutorna.

0800-1500    SM-tävling.

1500-1630    Enkel jägarmiddag

1630              Kollegium

1800              Prisutdelning och avslutning

Anmälan

Anmälan senast 2022-10-19 via E-post till Sarah Häggkvist: haggkvistsarah@gmail.com

För att underlätta programtryck skulle vi uppskatta om ni så fort som möjligt efter avslutat

DM anmäler de hundar och domare som kommer att delta.

Anmälan skall innehålla ägarens namn, mobilnummer och adress samt

deltagande hunds registreringsnummer, namn, meriter och foto/digitalt.

Foto av hunden måste sändas via e-post. Fotot skall vara av formatet JPEG och minst 1 mb

stor.

Klubb eller hundägare anmäler även medföljare och medföljande domare. Kom ihåg person-

nummer, mobilnummer, adress och mailadress på medföljande domare. Meddela eventuell

specialkost vid anmälan.

Bokning av mat och logi görs i samband med anmälan och den hundägare som inte avser bo i

de förbokade campingstugorna ordnar själv sitt boende under tävlingen.

Hundägare anmäler dessutom själva in sin hund till SM i Strömsund via denna länk:

http://www.stovare.hundprov.se/jhsk/tavling  (Anmälan öppnas inte förrän den 1 oktober).

Övriga som vill följa tävlingen i någon form som innebär logi, bokar detta snarast

själva. Grand Hotell tel. 0670-61 10 00 eller Strömsunds Camping, Tel. 0670-164 10.

För de som vill delta på SM middagen anmäler det snarast till Sarah Häggkvist.

Respektive klubb medger i anmälan att de uppgifter som lämnas på hundägare och

domare får användas i kataloger, prislistor mm! (Gäller inte domares personnummer).

Anmälningsavgift

Startavgiften är 1000 SEK.

Hundägare som bor i förbokad campingstuga betalar 2500 SEK vilket inkluderar, startavgiften

1000 SEK, logi 2 nätter i egen alt. delad stuga med ev. annan medföljare, soppa 1:a

tävlingsdagen, 2 st middagar samt SM-middagen. Frukost och matsäck ordnar hundägaren,

domaren och eventuell medföljare själv i sin stuga.

För övernattning före 26 okt och efter 28 okt bokar hundägaren själv på Strömsunds

camping.

Annan medföljare som delar stuga med hundägaren betalar 750 SEK vilket inkluderar

samma som för hundägare.

Medföljande domares mat och logi bekostas av Jämtland/Härjedalens

Stövarklubb och förläggs i campingstuga tillsammans med en annan domare. Domare ordnar

själv inköp av sin frukost och erhåller därmed en måltidsersättning på 75 kr/dag.

Endast SM-middagen kostar 400 SEK.

Samtliga avgifter betalas in på BG 195-7182 eller Swish 123 042 52 72 senast 2022-10-20.

Ange Har SM.

Ytterligare information om ”Stövar SM för Harhundar” framgår av vår hemsida.

Övrigt

Alla som är intresserade att följa tävlingarna från start, samlas vid samlingslokalen på

 campingen klockan 0800 respektive tävlingsdag.

All information angående provområden och startande hundar under tävlingsdagarna får ni

via tävlingsledningen.

Jämtland/Härjedalens Stövarklubb hälsar välkomna till ” Stövar SM för Harhundar 2022”!

Med vänliga hälsningar

Martin Magnusson

Ordförande i J/H Stövarklubb